Conferinta DECULT la Pitesti

Miercuri, 7 martie 2012, la Hotel Muntenia din Pitești (Str. Piaţa Muntenia nr. 1), ora 10:00, a avut loc conferinţa Filialei Sud Muntenia a Federaţiei Editorilor şi Difuzorilor de Carte din România, organizată în cadrul proiectului DECULT. Proiectul “Dezvoltarea capacităţii instituţionale a partenerilor sociali din domeniul culturii scrise – DECULT” – POSDRU/93/3.3/S/60854 face parte din Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 -2013, finanțat de Fondul Social European. Coordonator: Federaţia Editorilor şi Difuzorilor de Carte din România (FEDCR). Parteneri: Asociaţia Publicaţiilor Literare şi a Editurilor (APLER); Asociaţia Patronală AGORA (AGORA); Asociatia Difuzorilor şi Editorilor-Patronat al Cărţii (ADEPC); Uniunea Editorilor din România (UER). În cadrul conferinţei, vor fi prezentate informaţii legate de proiectul DECULT, precum şi prezentări despre E-book; E-business; Orientare şi consiliere profesională. Evenimentul s-a adresat angajaţilor din edituri şi şi-a propus să prezinte noi tendinţe în domeniul editorial şi modalităţi de abordare a acestora, performante. Prelegerile au fost urmate de sesiuni de întrebări, răspunsuri şi intervenţii, precum şi de ateliere practice. Invitaţi: Dan Gîrtan, care a dezbatut pe tema “eBusiness”; Paul Balogh, care a dezbatut despre “E-book”; Gelu Ioghen, care a dezbatut pe tema “Orientare şi consiliere profesională”.

„Începând din 2010, către domeniul editorial au fost atrase fonduri europene prin 3 proiecte importante: COMPEDIT (prin ADEPC), PROEDIT (prin UER) şi DECULT (prin FEDCR). Se pune întrebarea în ce mod cei ce-şi desfaşoară activitatea în edituri, librării, redacţii literare etc., percep această victorie repurtată în numele lor de asociaţiile profesionale, ca pe un ajutor real în munca lor. Cui foloseşte atragerea de fonduri în domeniul editorial? În ce mod apar beneficiile?
Sprijinul care vine către activitatea beneficiarilor nu este întotdeauna direct şi palpabil, aşa cum ar fi o subvenţie sau o achiziţie de carte, ci apare în mod indirect, aşa cum se întâmplă şi în proiectul DECULT (Dezvoltarea capacităţii instituționale a partenerilor sociali din domeniul culturii scrise), prin dezvoltarea instituţională şi consolidarea asociaţiilor care îi reprezintă.

Regula de aur, valabilă în orice structură asociativă este participarea. Astăzi, calitatea de membru într-o structură asociativă profesională este o necesitate. Recompensele obţinute ca urmare a acestei calităţi sunt mai puţin directe, palpabile, precis cuantificabile şi personale, cât mai curând indirecte, venite în sprijinul şi în interesul breslei, deci cu atât mai valoroase.

Deşi, asemenea multor domenii, şi în cel editorial, la Bucureşti “se dă ora exactă” , proiectul DECULT străbate ţara, activităţile lui fiind organizate în toate regiunile de dezvoltare ale ţării.
Editorii şi librarii din toate zonele de dezvoltare sunt avuţi în vedere, fiind actorii de pe piaţa de carte, pe care, prin activitatea lor, o definesc. Deci, toată lumea contează în cadrul proiectului DECULT!

Adresăm tuturor editorilor, librarilor, redactorilor de publicaţii literare, tuturor celor care se simt legaţi de această activitate, inclusiv instituţii, reprezentanţi media etc., invitaţia de a participa la cele 10 conferinţe ce urmează a fi desfăşurate în toată ţara, de a cunoaşte obiectivele proiectului DECULT, de a beneficia de rezultatele proiectului.”, a declarat Lucia Ovezea, Preşedinta FEDCR.

Advertisement

Go to Smartblog Theme Options -> Ad Management to enter your ad code (300x250)

No comments yet.

Leave a Comment