Concursul national de poezie Radu Carneci

 

         

                                                               

CONCURSUL NAȚIONAL DE CREAȚIE LITERARĂ (POEZIE) „RADU CÂRNECI”

Revista „Arena literară” și ADEPC organizează începând din anul 2018 concursul național de creație literară (poezie) „Radu Cârneci”.
Concursul se desfășoară anual, în perioada 15 februarie-15 martie.
Concursul se adresează poeților de limbă română, membri sau nemembri ai Uniunii Scriitorilor din România sau ai altor uniuni, asociații, societăți, ligi ș.a. de creație, indiferent  de vârstă și de țara de rezidență., care trebuie să participe cu poezii inedite, nepublicate în volum, antologii, reviste tipărite ori publicate on-line.
Jurizarea se face între 1 – 15 aprilie de către un juriu format din scriitori de prestigiu ( trei poeți și doi critici). Rezultatele se anunță în „Arena literară”, pe facebook, în alte publicații de profil, site-uri, precum pe site-ul Editurii Betta:http://editurabetta.webs.com.
Pemiile acordate:
Marele premiu
Premiile I, II și  III
MențiuniPemiile acordate
constau în bani,
sau publicarea gratuită
a unui volum de poezie,
diplome,
câte un exemplar din
ANTOLOGIA concursului,
iar pentru mențiuni se acordă
diplome,
obiecte sau cărți oferite de membrii ADEPC.
Poeziile laureaților se publică în
„Arena literară„
și în alte reviste partenere.
 
 antologie poezie
Rezultatele editiei I-a / 2018 aici1

Rezultatele editiei a-II-a / 2019 /aici2

Rezultatele editiei a-III-a / 2020/Aici3

Rezultatele editiei a-IV-a / 2021/AICI4

Rezultatele editiei a-V-a / 2022/AICI5

Rezultatele editiei a-VI-a/2023/AICI6