Membri

Filiala Botosani a Asociatiei Difuzorilor si Editorilor-Patronat al Cartii(ADEPC)
nr. cont: RO63 BRDE 070S V084 2815 0700 deschis la BRD Botosani
Asociatia Difuzorilor si Editorilor-Patronat al Cartii(ADEPC) 
nr. cont: RO67 BACX 0000 0012 4915 9000 deschis la Unicredit 

Difuzori

Editori, actualizat

 

Argument inscriere ADEPC

Dragi colegi,

În numele Asociaţiei Difuzorilor şi Editorilor – Patronat al Cărţii vă facem invitaţia de a deveni unul dintre membrii săi.

În afara scopurilor sale generale, înscrise în statut (care se află ataşat) vă oferim câteva argumente care ar putea să vă determine să luaţi această hotărâre:

• ADEPC organizează Festivalul Carte şi Arte, manifestare cultural-artistică aflată în 2012 la cea de-a X-a ediţie. În cadrul festivalului se orgazează un târg de carte şi activităţi specifice ca lansări de carte, dezbateri şi de asemenea, un concurs de creaţie literară adresat elevilor

Pentru membrii săi ADEPC asigură reducere de 30% la taxa de înscriere. Pentru editorii care nu doresc să inchirieze un stand se asigură prezentarea spre vânzare a unui număr de aproximativ 10-20 de titluri, care vor fi expuse într-un stand al asociaţiei. Membrii interesaţi pot organiza lansări, prezentări de carte în cadrul festivalului.

• Asociaţia este prezenta în fiecare an cu stand propriu la târgurile Gaudeanus Carte de Învăţătură şi Bookfest. În standul asociaţiei editurile membre pot trimite spre vânzare un număr de aproximativ 10-20 de titluri. De asemenea, membrii asociaţiei pot închiria în nume propriu o secţiune din standul ADEPC beneficiind de amplasamentul acestuia şi de costuri reduse, în situatia în care nu doresc să se înscrie independent. Membrii interesaţi, pot organiza lansări, prezentări de carte în cadrul târgurilor, care sunt înscrise în programul de manifestări al astora.

• ADEPC dispune de site-ul de vânzari www.carteataonline.ro care oferă urmatoarele avantaje:

– expune spre vânzare titlurile membrilor asociaţiei

– oferă posibilitatea membrilor de a desfăşura campanii promoţionale pe site

– afişează bannere de promovare cu ofertele speciale ale membrilo

– oferă posibilitatea vizualizării ofertei complete a fiecărei edituri în parte

– expune în pagina dedicată partenerilor sigla, logoul, adresa web şi o descriere a fiecărui membru asociat

– informează permanent potenţialii cumpărători cu privire la noile apariţii editoriale ale membrilor asociaţi

– afişează bannere pentru lansările de carte ale membrilor

– afişează ştiri despre piaţa de carte din România şi evenimentele editoriale

• La sediul asociaţiei functionează Centrul de formare profesională COMPEDIT care asigură cursuri de formare profesională în câteva meserii specifice domeniului editorial şi cursuri de perfecţionare în domenii de interes. Informaţii despre această ofertă se pot obţine de pe site-ul www.compedit.ro. La solicitarea membrilor din ţară, cursurile pot fi organizate şi în alte localităţi.

• ADEPC a obţinut în mai multe ocazii fonduri europene pentru susţinerea unor proiecte între care menţionam “Creşterea competitivităţii economice prin orientarea profesională, calificarea şi recalificarea persoanelor angajate din sectorul editorial”. Colectivul de management al asociaţiei va acţiona în continuare pentru atragerea de foduri şi poate acorda asistenţă membrilor interesaţi în nume propriu, în această chestiune sau poate deveni un partener eligibil în parteneriat cu membrii săi pentru dezvoltarea de proiecte comune. Pe site-ul asociaţiei se va afla în curând o secţiune dedicată informaţiilor despre surse de finanţare şi de asemenea una referitoare la informaţii financiar-contabile, de interes general pentru companii.

• Anual, ADEPC participă la întrunirea asociaţiilor de editori pentru impărţirea între acestea a sumelor colectate pentru copia privată, conform prevederilor Legii 8/1996. Criteriul de împărţire al acestor sume este până în prezent numarul de titluri editate anual de membrii fiecărei asociaţii. Conform hotărârilor luate de membrii, aceste sume revin în proporţie de 40% membrilor şi se împart proporţional cu numarul de ISBN-uri utilizate în anul respectiv.

• Cotizaţia de membru este de 200 lei/an şi se depune sub formă de carte. Fondul de carte astfel obţinut este folosit de ADEPC pentru sponsorizarea diferitelor manifestări culturale.

În speranţa că aceste argumente sunt convingătoare aşteptăm răspunsul dvs. şi vă stăm la dispoziţie cu orice alte informaţii pe care le consideraţi necesare.

Preşedinte

Lucia Ovezea

 

Adeziune A.D.E.P.C.

 

 

ASOCIAŢIA DIFUZORILOR ŞI EDITORILOR – PATRONAT AL CĂRŢII

 

Str. Petru Maior, nr.32, sector 1, Bucureşti,

tel/fax: 021 222 0213; e-mail: adepc@adepc.ro; http: www.adepc.ro

Cod Fiscal: 9365310, Cont IBAN: RO 63RNCB0071011437930001; BCR-Sucursala Plevnei

Atestată de Consiliul  Permanent A.D.E.P.C.

 

Data………………….

Preşedinte

 

 

A D E Z I U N E

 

Subsemantul/Subsemnata……………………………………………………….….în calitate de reprezentant al S.C. …………………………………………………………………….nr. de inmatriculare in Registrul Comertului …………………………………………….. Cod Fiscal, …………………………………………cu sediul in……………………………………… ……………………………………………………………….……………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………… tel:……………………………………. fax:…………………………. mobil: ………………………………………….. e-mail …………………………………………………………….., www…………………………………………………………………………..cont IBAN………………………………………………………. deschis la……………………………………………………………….. având ca obiect de activitate editarea şi/sau difuzarea de carte, îmi exprim dorinţa de a deveni membru al A.D.E.P.C. înţelegând să respect statutul A.D.E.P.C. şi să beneficiez de toate drepturile şi obligaţiile ce decurg din calitatea de membru al acesteia.

 

Pentru a proba eligibilitatea ca membru a A.D.E.P.C. anexez următoarele acte:

 

1. Certificat unic de înregistrare şi certificatul de înmatriculare la Registrul Comerţului (copii)

2. Copie după actul de identitate.

3. Dovada plăţii taxei de înscriere de 10 RON

4. Dovada plăţii cotizaţiei pe anul în curs (200 RON-contravaloare în cărţi, cărţi ce vor fi folosite ca sponsorizări în diferite acţiuni ale asociaţiei)

5. Coordonate: Adresă de corespondenţă…………………………………………………………..………………

………………………………………………………nr. tel. fix …………………………………………………

mobil ………………………………………………fax ………………………………………………………….

E –mail ……………………………………….……

 

Plăţile se vor face prin depunere numerar sau prin virament în contul ADEPC: RO63RNCB0071011437930001 deschis la BCR sucursala Plevnei

 

 

Data Semnătura şi ştampila

 

 

Validarea Adunării Generale

 

din data de…………………