Concursul national de creatie literara (proza scurta)” Nicolae Velea”

                                                                 

 

 

 

 

CONCURSUL NAȚIONAL DE CREAȚIE LITERARĂ (PROZĂ SCURTĂ) „NICOLAE VELEA”

Revista „Arena literară” și ADEPC organizează începând din anul 2017 concursul național de creație literară (proză scurtă) „Nicolae Velea”.
Concursul se desfășoară anual, în perioada 15 august- 1 octombrie.
Concursul se adresează scriitorilor de limbă română, membri sau nemembri ai Uniunii Scriitorilor din România sau ai altor uniuni, asociații, societăți, ligi ș.a. de creație, indiferent  de vârstă și de țara de rezidență., care trebuie să participe cu texte inedite, nepublicate în volum, antologii, reviste tipărite ori publicate on-line.Jurizarea se face între 1 – 15 octombrie de către un juriu format din scriitori de prestigiu, condus de criticul Aureliu Goci, redactorul șef al revistei „Arena literară”.
Rezultatele se anunță în „Arena literară”, pe facebook, în alte publicații de profil, site-uri, precum pe site-ul Editurii Betta:http://editurabetta.webs.com.
 
 
 
 
 

Pemiile acordate:
Marele premiu „Nicolae Velea”,

Premiile speciale

„Constantin Stan” ,

„Fănuș Neagu”

„Iulia Hașdeu”,

Premiile I, II și  III

Mențiuni

 

 

 

 

 

 

arena nr 9

 arena 16  

 

Pemiile acordate
constau în bani,
sau publicarea gratuită
a unui volum de proză,
diplome,
câte un exemplar din
ANTOLOGIA concursului,
iar pentru mențiuni se acordă
diplome,
obiecte sau cărți oferite de membrii ADEPC.
Prozele laureaților se publică în
„Arena literară„
și în alte reviste partenere.

 

 

 

 

Rezultatele editiei I / 2017 aici1

Rezultatele editiei a-II-a / 2018 aici2

Rezultatele editiei a-III-a / 2019 aici3

Rezultatele editiei a-IV-a / 2020 Aici4

Rezultatele editiei a-V-a / 2021 aici5

Rezultatele editiei a -VI-a/2022 aici6

 

 antologie proza