Proiectul „Romania, citește-mă!” Campania de promovarea lecturii, ediția a- II-a

 

 

 

ASOCIAŢIA DIFUZORILOR ŞI EDITORILOR – PATRONAT AL CĂRŢII 

Str. Petru Maior, nr.32, sector 1, Bucureşti,

tel/fax: 021 222 0213; e-mail: adepc@adepc.ro; http: www.adepc.ro

Cod Fiscal: 9365310, Cont IBAN: RO 63RNCB0071011437930001; BCR-Sucursala Plevnei

Campania de promovare a lecturii a fost desfăşurată în perioada octombrie 2012-mai 2013 şi a implicat 4000 de elevi din 46 de şcoli bucureştene. Premiile  pentru echipa de elevi din clasa a-IV-a care a câştigat concursul de lectură organizat cu această ocazie au fost decernate în cadrul unui eveniment special organizat în cadrul Salonului de Carte Bookfest în data de 31 mai 2013.Exprimăm pe această cale satisfacţia privind modul de desfăşurare a proiectului “România, citeşte-mă!”, rod al colaborării bilaterale dintre Federaţia Editorilor si Difuzorilor de Carte din România (din care face parte ADEPC).

Datorită participării însemnate şi interesului cu care a fost întâmpinat programul propus de noi în cadrul şcolilor continuam proiectul si în anul școlar 2013-2014.

În speranţa că veţi susţine în continuare programele educative iniţiate de ADEPC anexăm la prezenta un scurt istoric al desfăşurării ediţiei anterioare a programului “România, citeşte-mă!”

Lansarea proiectului a avut loc loc sâmbătă, 23 noiembrie 2013, ora 11, în cadrul Târgului de Carte Gaudeamus- carte de învăţătură, la spaţiul de lansare amenajat la nivelul 7,7.

 

Presedinte ADEPC

Lucia Ovezea

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programul campaniei Romania citeste-ma!

 

 

 

 

ASOCIAŢIA DIFUZORILOR ŞI EDITORILOR – PATRONAT AL CĂRŢII 

Str. Petru Maior, nr.32, sector 1, Bucureşti,

tel/fax: 021 222 0213; e-mail: adepc@adepc.ro; http: www.adepc.ro

Cod Fiscal: 9365310, Cont IBAN: RO 63RNCB0071011437930001; BCR-Sucursala Plevnei

 

 

 

Proiectul “România, citeşte-mă!”

Campanie de promovarea lecturii, ediţia a-II-a

Perioada de desfasurare:

15 noiembrie 2013 – 1 iunie 2014

 


CONCURS DE LECTURĂ: Citim şi ascultăm poveşti nemuritoare!

Participanţi: elevi din clasele a IV-a.

Bibliografie: Poveşti nemuritoare, nr. 12

Carţile (câte 4 exemplare pentru fiecare clasă participantă şi câte 4 exemplare pentru biblioteca şcolii) vor fi puse la dispoziţia participanţilor de către reprezentanţii ADEPC cu minim o lună înainte de concurs.

Structură concurs faza pe şcoală

Fiecare clasă îşi desemnează o echipă reprezentativă formată din 3-5 membri după ce elevii au parcurs bibliografia şi au răspuns la un set de 20 de întrebări grilă cu o singură variantă de răspuns corect (pus la dispoziţie de către organizatori).

Echipele câştigătoare din fiecare clasă vor participa la faza pe şcoală care se va desfăşura într-o sală pusă la dispoziţie de către conducerea respectivei şcoli. Fiecare echipă va primi un set de 20 de întrebări grilă cu o singură variantă de răspuns corect (pus la dispoziţie de către organizatori) la care va trebui să răspundă  în 40 de minute. În timpul concursului membrii echipei se vor putea sfătui.

Clasa caştigătoare la faza pe şcoală se va desemna în urma punctajului obţinut . În cazul în care mai multe echipe sunt la egalitate, se va trece la întrebări grilă cu unul sau mai multe răspunsuri corecte pentru departajare. Fiecare echipă va avea la dispoziţie 2 minute pentru a răspunde la o întrebare de departajare.

Faza pe şcoală va fi jurizată de cadrele didactice desemnate de instituţia de învăţământ împreună cu un reprezentant ADEPC.

 

 

 

 

Structură concurs faza pe Bucureşti

 

Concursul se va desfăşura în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar (al sectoarelor din Bucureşti şi al Municipiului Bucureşti) care va pune la dispoziţie o sală unde vor fi invitate echipele câştigătoare din fiecare şcoală împreună cu cadrele didactice îndrumătoare.

Fiecare echipă va primi un set de 20 de întrebări grilă cu una sau mai multe variante de răspuns corect (pus la dispoziţie de către organizatori) la care va trebui să răspundă în 40 de minute. În timpul concursului membrii echipei se vor putea sfătui.

Echipa câştigătoare la faza pe oraş se va desemna în urma punctajului obţinut. În cazul în care mai multe echipe sunt la egalitate, se va trece la întrebări grilă cu unul sau mai multe răspunsuri corecte pentru departajare. Fiecare echipă va avea la dispoziţie 2 minute pentru a răspunde la o  întrebare de departajare.

Faza pe oraş va fi jurizată de către reprezentanţii ADEPC.

Acordarea premiilor şi diplomelor

Premiul pentru echipa caştigătoare a fazei pe oraş constă într-un raft de carţi personalizat cu mesajul campaniei oferit de către ADEPC. În cadrul raftului cu carte se vor regăsi şi cele 16 numere editate până în prezent din colecţia Poveşti nemuritoare însoţite de un audio CD în care poveştile vor putea fi ascultate în lectura/interpretarea actorului Claudiu Istodor.

Toate echipele participante ca şi toţi îndrumătorii de la faza pe oraş vor primi diplome de participare.

Diplomele şi cărţile pentru echipele participante la faza pe oraş ca şi marele premiu (raftul cu că) vor fi distribuite în cadrul unui eveniment special, organizat în cadrul Salonului de Carte Bookfest, în data de 30 mai 2014.

SĂPTĂMÂNA ALTFEL

Lectură publică:Citim şi ascultăm poveşti nemuritoare!

Pentru săptamăna cu activităţi extracurriculare „Şcoala altfel: Să ştii mai multe, să fii mai bun!” programată în perioada 7-11 aprilie 2014 avem pregătit un program educativ şi interactiv pentru elevii claselor I- IV.

Activitatea se va desfăşura în şcolile care aleg acest program, pe baza unei programări în avans, într-o sală pusă la dispoziţie de către şcoală, pe durata unei ore (de exemplu: sala de sport sau sala de festivităţi). Sala va fi amenjată pentru un numar de elevi care să poată participa la această activitate.

Activitatea constă în a oferi elevilor ocazia să asculte câteva poveşti extrase din volumele de Poveşti nemuritoare, în lectura actorului Claudiu Istodor, şi apoi se vor ghida discuţiile pe baza poveştilor, de către un cadru didactic din scoală astfel încât elevilor li se vor oferi câteva subiecte de gândire: care sunt personajele preferate, care este povestea preferată, ce alt sfârşit ar putea avea povestea şi de ce.

 

 

 

POVEŞTI PENTRU CEI MARI SI CEI MICI

Lectură publică:  Povestile vin la tine!

Programa de activităţi din grădiniţe va putea să ofere fie copiilor (o variantă), fie atât părinţilor cât şi copiilor (o altă variantă) ocazia să asculte Povesti nemuritoare, în lectura actorului Claudiu Istodor.

Activitatea se va desfăşura în grădiniţele care aleg acest program, pe baza unei programări în avans, într-o sală pusă la dispoziţie de către grădiniţă, pe durata unei ore. Sala va fi amenjată pentru un numar de copii (eventual şi părinţi) care să poată participa la această activitate.

Activitatea constă în a oferi copiilor ocazia să asculte câteva poveşti extrase din volumele de Poveşti nemuritoare, în lectura actorului Claudiu Istodor. Pentru continuarea activităţii în ziua următoare, educatoarele pot dezvolta activităţi pe baza poveştii citite: dramatizare, desene libere, desene în carţi de colorat, etc.

Programul se adresează copiilor din grădiniţe grupele Mijlocie, Mare şi Clasa pregătitoare.

 

Lansarea proiectului de lectură publică

Lansarea proiectului va avea loc sâmbătă, 23 noiembrie 2013, ora 11.00, în cadrul Târgului de Carte Gaudeamus- carte de învăţătură care se va desfășura in Pavilionul Central ROMEXPO, la spaţiul de lansare Mircea Sântimbreanu amenajat la nivelul 7.7.

Sunt invitaţi parinţi si copii pentru a se bucura de poveştile citite de actorul Claudiu Istodor şi de primele poveşti audio pe care le pot lua cu ei acasă.

 

 

Preşedinte ADEPC

Lucia Ovezea

Tel  0748146300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisement

Go to Smartblog Theme Options -> Ad Management to enter your ad code (300x250)

No comments yet.

Leave a Comment